ความร่วมมือที่ยังไม่หมดอายุ
# ชื่อความร่วมมือ ประเทศ หน่วยงาน วท.
161 Agreement between the Ministry of Science and Technology of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education and Science of Mongolia on Cooperation in the Fields of Science and Technology มองโกเลีย
162 Human Probiotic for Health Food-Emphasizing on Bioprocess for Scale Production มาเลเซีย
163 Human Probiotic for Health Food-Emphasizing on Bioprocess for Scale Production มาเลเซีย
164 Collaboration Arrangement มาเลเซีย
165 Memorandum of Understanding on Co-operation in Electronics and Computer Technology between MDC and NECTEC มาเลเซีย
166 Memorandum of Agreement on collaboration in the exchange of researchers and graduate students for short-time visits in the field of imaging and health-related technology มาเลเซีย
167 - มาเลเซีย
168 MOU มาเลเซีย
169 Malaysian Biotechnology Corporation (Biotechcorp) มาเลเซีย
170 Memorandum of Understanding between The Department of Science Service hereafter referred to as DSS and RWTH AACHEN University the Institute of Mineral Engineering (GHI) Department of Glass and Ceramic Composites hereafter referred to as RWTH AACHEN UNIVERSITY เยอรมนี
171 MOU # เยอรมนี
172 MOU เยอรมนี
173 Cooperation Agreement เยอรมนี
174 MOU between NIA and Sernior Experten Service เยอรมนี
175 MOU : Cooperation in Science and Technology and Innovation เยอรมนี
176 Memorandum of Understanding Re: Placement of An Integrated Expert in Rubber/Bioplastics เยอรมนี
177 Co-operation to promote and enhance product certification services for bio-plastics in Thailand เยอรมนี
178 Co-operation to promote and enhance product certification services for biodegradable material in Thailand เยอรมนี
179 MOU รัสเซีย
180 บันทึกความเข้าใจระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย กับ บรรษัทพลังงานปรมาณูแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (ROSATOM) รัสเซีย