นิทรรศการวิทยาศาสตร์

ชื่อความร่วมมือ: 
นิทรรศการวิทยาศาสตร์
ประเภทความร่วมมือ: 
กิจกรรม-โครงการ
ประเทศ: 
ฝรั่งเศส
หน่วยรับผิดชอบหลักของ วท.: 
อพ.
องค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ: 
French Embassy inThailand
ข้อมูลสถานะการดำเนินการ: 

จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ อพ.

สถานภาพ: 
ยังไม่สิ้นสุด