นิทรรศการวิทยาศาสตร์

ชื่อความร่วมมือ: 
นิทรรศการวิทยาศาสตร์
ประเภทความร่วมมือ: 
กิจกรรม-โครงการ
ประเทศ: 
ญี่ปุ่น
หน่วยรับผิดชอบหลักของ วท.: 
อพ.
องค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ: 
Japan Embassy and Japan organization in Thailand
ข้อมูลสถานะการดำเนินการ: 

จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพ: 
ยังไม่สิ้นสุด