โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรวิจัย

ชื่อความร่วมมือ: 
โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรวิจัย
ประเภทความร่วมมือ: 
กิจกรรม-โครงการ
หน่วยรับผิดชอบหลักของ วท.: 
ศว.พว.
ข้อมูลสถานะการดำเนินการ: 

มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับNagaoka University of Technology สาขา Fuel Cells มีสัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 ทั้งหมดประมาณ 13 คน

สถานภาพ: 
ยังไม่สิ้นสุด
สาขาความร่วมมือ: 
แลกเปลี่ยนบุคคลากรวิจัย