โครงการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกจากประเทศจีน (Channel Building for China-Thailand Eco-energy Technology Transfer and Innovation Cooperation)

ชื่อความร่วมมือ: 
โครงการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกจากประเทศจีน (Channel Building for China-Thailand Eco-energy Technology Transfer and Innovation Cooperation)
ประเภทความร่วมมือ: 
กิจกรรม-โครงการ
ประเทศ: 
จีน
หน่วยรับผิดชอบหลักของ วท.: 
สนช.
องค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ: 
Shanghai Technology Transfer&Exchange (STTE)
ข้อมูลสถานะการดำเนินการ: 

การถ่ายทออดเทคโนโลยีด้านหลังงานทางเลือก (alternative energy)

สถานภาพ: 
ยังไม่สิ้นสุด