# ชื่อความร่วมมือ ประเทศ
1 Record Of Discussions Between Japan International Cooperation Agency And The Authorities Concerned Of The Kingdom Of Thailand On The Third Country Training Program ญี่ปุ่น
2 THE PROJECT FOR FLOOD COUNTERMEASURES FOR THAILAND AGRICULTURAL SECTOR IN THE KINGDOM OF THAILAND ญี่ปุ่น
3 โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังในประเทศไทย (Model Project for Bioethanol Production from Cassava Pulp in Thailand) ญี่ปุ่น
4 Record of Discussions between Japan International Cooperation Agency and Authorities Concerned of the Government of the Kingdom of Thailand on Japanese Technical Cooperation for the Project on Technical Strengthening of National Institute of Metrology (Thailand) Phase II ญี่ปุ่น
5 RECORD OF DISCUSSIONS BETWEEN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY AND AUTHORITIES CONCERNED OF THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON JAPANESE TECHNICAL COOPERATION FOR THE PROJECT ON TECHNICAL STRENGTHENING OF NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY ญี่ปุ่น
6 Strategic Japanese-Thai Cooperative Program in Biotechnology 2012 ญี่ปุ่น
7 การอบรม ดูงานในหลักสูตร Evaluation of Biosafety and Food Security for Genetically Modified Organism" (GMO) อาร์เจนตินา
8 โครงการ International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (iCREATe) สิงคโปร์
9 ค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย สหราชอาณาจักร
10 UK-THAILAND Collaboration Development Awards สหราชอาณาจักร
11 Integrated Foresight for Sustainable Economic Development and Eco-Resilience in ASEAN Countries สหรัฐอเมริกา
12 งานแสดงนิทรรศการ สหราชอาณาจักร
13 โครงการวิจัยเร่งด่วน (Rapid) Analysis of microbial community in water and sediment on flooding Bangkok and suburb area with using of Effective Microorganism ball (EM ball) สหรัฐอเมริกา
14 Rapid Program ภายใต้ National Science Foundation (NSF) สหรัฐอเมริกา
15 การจัดทำแบบจำลองน้ำท่วม (Flood Modeling) สหรัฐอเมริกา